Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Yleiset varaus- ja peruutusehdot yksityisille asiakkaille

1. Soveltaminen ja erityisehdot

Näitä majoitusliikkeiden yleisiä varaus- ja peruutusehtoja sovelletaan yksittäisiin majoitusvarauksiin, jotka on tehty suoraan yksikköön, nettikaupassa tai matkatoimiston/matkanjärjestäjän kautta. Majoitusyksiköllä on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja esimerkiksi juhlapyhinä tai jos se on perusteltavissa majoitusyksikön erityistapahtumien tai sesonkivaihteluiden takia. Näistä ma0joitusyksiköllä on velvollisuus tiedottaa asiakkaille joko nettisivuillaan tai suoraan asiakkaalle varausvahvistuksen yhteydessä.

2. Varaus ja sen vahvistaminen

Varauksen teon yhteydessä asiakkaan tulee antaa majoitusyksikölle nimi, osoite, puhelinnumero, (sähköpostiosoite), tulo- ja lähtöpäivämäärät sekä varauksen maksutapa. Varaus sitoo majoitusyksikköä, kun se on vahvistettu asiakkaalle suullisesti, kirjallisesti (esim. sähköposti) tai majoitusyksikkö on antanut asiakkaalle varausnumeron. Varaus sitoo myös asiakasta, ellei tämä peruuta sitä peruutusehtojen mukaisesti.

3. Majoitukseen saapuminen ja pois lähteminen sekä varaustakuu

Majoitustila on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 15.00 lähtien ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Majoitustilaa pidetään varattuna asiakkaalle klo 18.00 asti.

Jos asiakas saapuu majoittumaan tämän jälkeen, asiasta pitää sopia erikseen ja tarkistaa majoittumisen yksityiskohdat. Mikäli asiakas ei ilmoita myöhäisestä saapumisesta, voi majoitusliike myydä kyseisen tilan seuraavalle asiakkaalle.

Mikäli asiakas on saapunut majoitusyksikköön sovittuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, majoitusyksikön on hankittava hänelle lähin mahdollinen, vastaavan tasoinen majoitustila.

Varauksen varmistamisen voi tehdä myös kansainvälisellä luottokortilla hotellin verkkokaupan kautta ja tällöin huone voidaan pitää varattuna klo 18.00 jälkeenkin ilman asiakkaan erillisilmoitusta myöhäisestä saapumisesta.

Majoitustila on maksettava viimeistään majoitusyksikköön saapumisen yhteydessä. Majoitusliike ei laskuta yksityisasiakkaita.

4. Varauksen peruutus tai saapumatta jättäminen sekä ennenaikainen lähtö

Asiakas voi peruuttaa majoitustilavarauksen 1-3 yöltä kustannuksitta viimeistään klo 18.00 mennessä varausta edeltävänä päivänä Jos asiakas jää saapumatta, eikä ole peruuttanut majoitustilaa, on majoitusliikkeellä oikeus veloittaa häneltä yhden (1) vuorokauden hinta. Jos asiakas on käyttänyt varaustakuuta ja jää saapumatta, majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa korvauksena asiakkaan luottokortilta yhden majoitusvuorokauden tai sesonkiaikana yhden majoituspaketin hinta veroineen.

Useampaa yötä koskevan varauksen asiakas voi peruuttaa kustannuksitta 14 vrk ennen varauksen alkamispäivää. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan 50 % varauksen arvosta siltä ajalta, kun majoitusyksikköä ei ole saatu myytyä eteenpäin toiselle asiakkaalle.

Jos asiakas lähtee pois ennen sovittua lähtöpäivää (yli 3 vrk varaukset), hänen on ilmoitettava tästä majoitusliikkeelle viimeistään klo 18.00 mennessä lähtöä edeltävänä päivänä. Jos asiakas ei tästä ilmoita, majoitusliikkeellä on oikeus periä häneltä korvauksena yhden vuorokauden hinta.

5. Maksuliikenne

Asiakkaan tulee maksaa majoituksensa majoitusyksikköön saapumisensa yhteydessä tai ennakkoon yhteisesti sovitulla tavalla.

Jos ennakkomaksun maksanut asiakas peruu varauksensa peruutusehtojen vastaisesti, on majoitusliikkeellä oikeus pitää asiakkaan suorittama varausmaksu. Jos ennakkomaksun maksanut asiakas peruu varauksensa peruutusehtojen mukaisesti, on majoitusliikkeellä velvollisuus palauttaa asiakkaalle hänen suorittamansa varausmaksu.

Mikäli asiakkaalla on ollut erityistoiveita varauksensa yhteydessä ja majoitusliikkeelle on tullut kustannuksia tästä, asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut majoitusliikkeelle. Majoitusliike voi vähentää nämä kulut myös mahdollisesta ennakkomaksusta. (Juhlakoristelut, muiden erityistilojen varaaminen, erityisruokavaliot, jne).

Asiakkaalla on yleisen käytännön mukaisesti oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada mahdollinen suorittamansa varausmaksu takaisin, mikäli peruutus johtuu asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta (lääkärintodistus), vakavasta onnettomuudesta tai kuolemasta.

6. Oikeus hintojen muutokseen

Gasthaus Joutseno varaa oikeuden oikaista verkkokaupan hintatiedoissa olevia virheitä ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Gasthaus Joutsenolla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos majoituspalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat ennen majoitusajankohdan alkua.

7. Hotellin vastuut

Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan, ellei majoitusliike ole erikseen sopinut ja ottanut niitä säilytettäväksi. Majoitusliike ei vastaa pihapiirissä tai sen alueella pysäköityjen kulkuvälineiden tai niissä sisällä olevien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

8. Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan majoitustilassa aiheuttamistaan vahingoista, kuten irtaimiston rikkomisesta, tupakoimisesta huoneessa tai yleisissä tiloissa tai lemmikkieläintensä aiheuttamista vaurioista huoneissa tai muille asiakkaille. Asiakas on velvollinen korvaamaan majoitusliikkeelle kadottamansa avaimen jälleenhankintakustannuksen. Majoitusyksikkömme kaikki tilat ovat savuttomia, eikä omistajan päätöksellä yleisissä tiloissa saa nauttia alkoholipitoisia juomia julkisesti.

Asiakas voidaan poistaa majoitusliikkeestä, mikäli hän tietoisesti rikkoo majoitusliikkeen sääntöjä. Vastuu vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Mikäli majoitustilassa majoittuu enemmän henkilöitä kuin varattaessa on ilmoitettu ja maksettu, on majoitusliike oikeutettu perimään 100 euron korvaus.

9. Virheet ja niiden korjaaminen sekä erimielisyyksistä sopiminen

Jos majoitusyksikkö tai siihen liittyvät, varatut järjestelyt tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu, on kyseessä virhe, josta asiakas on velvollinen tekemään reklamaation heti sen huomattuaan ja ennen majoitusyksiköstä lähtemistään.

Asiakas ei kuitenkaan voi vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä majoitusliikkeen henkilökunnalle tai varauksen tehneelle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virhettä, joka on korjattavissa, ei siis voida reklamoida taannehtivasti, kun asiakas on jo poistunut majoitusyksiköstä.

Majoitusliikkeen on korjattava tekemänsä virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan, jos se on korjattavissa ilman kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos virhettä ei korjata viivytyksettä, asiakkaalla on oikeus virheen suuruutta tai merkitystä vastaavaan hinnanalenukseen.

Majoitusliike ja asiakas neuvottelevat ensisijaisesti keskenään heidän välisistä erimielisyyksistä.

Kuluttajaoikeusneuvoja antaa esimerkiksi internet-sivustollaan lisätietoja sellaisista asioista ja virheistä, joita ei kyetä sopimaan heti majoitusyksikössä yhteisesti.

 

Gasthaus Joutseno

Saimaantie 16,

54100 Joutseno